Werken in een team

Tekst groter

Werken in een team

Er is bijna geen leider te vinden die niet een deel van zijn tijd besteed aan en of in teams. Een goed functionerend team ontstaat niet zo maar, daar moet de leoder wel wat aan doen (ook bij zelfsturende teams!) De ervaring leert dat er te veel  aandacht besteed wordt aan de inhoudelijke kant (het bestaansrecht van team). Van de leider wordt verwacht dat hij/zij ook aandacht heeft voor de samenwerkingskant van het team.

Er is doorgaans weinig aandacht voor de onderlinge samenwerking in teams. Thema’s zoals doelstelling, procedures, vergaderfrequentie, planning, budgetten en beslisprocedures krijgen vaak voorrang. De ervaring leert echter dat een beetje meer investering in de zachte (proces-)kant van de samenwerking in een team snel wordt terugverdiend.

Een groep mensen is nog geen team

Aan mensen die samenwerken aan een gemeenschappelijk doel en/of resultaat, is op zichzelf niets bijzonders. Maar echt teamwerk is toch niet zo vanzelfsprekend als het lijkt. En dat een kleine extra investering in de zachte kant van samenwerken in een team, snel is terugverdiend. Wie het woord 'team' in het Nederlands wil vertalen komt bij ongelukkige synoniemen terecht. Deze drukken niet uit wat wij inmiddels onder het Engelse 'team' zijn gaan verstaan. Groep, ploeg of elftal zijn niet de juiste vertaling: een team is toch echt wat anders. Het lijkt een vanzelfsprekend begrip. Het antwoord op de vraag "wat maakt een groep mensen tot een team?" ligt tóch niet zo voor de hand. 'Samenwerken' wordt er dan vaak gezegd, of 'iets voor elkaar over hebben' en 'een goeie sfeer'.

Zachte factoren

Zachte factoren die de aandacht meer dan de moeite waard zijn, voor een succesvolle samenwerking in teams, zijn:

  • aandacht voor succesfactoren en valkuilen van samenwerken in een team
  • zorgvuldige samenstelling van een team
  • kennis van en juiste hantering van teamvormings- en teamontwikkelingsprocessen

Niet elke verzameling mensen is een groep

Een aantal personen dat bijvoorbeeld bij een bushalte staat te wachten is geen groep. We noemen het pas een groep als we de volgende kenmerken terugzien:

  • er is een frequente interactie
  • de deelnemers zien zichzelf als groepslid en hebben baat bij het lidmaatschap
  • er zijn gemeenschappelijke normen, waarden en belangen
  • groepsleden vervullen een geheel van samenhangende rollen
  • er is een gemeenschappelijke wijze van optreden naar de buitenwereld toe
Bron: Vroemen, M.W., Team op vleugels: gids voor geinspireerd samenwerken. Kluwer, Deventer, 2009
 

Hoofdstuk inhoudsopgave