Verhogen van weerstand in groepen

Tekst groter

Verhogen van weerstand in groepen

Op drie niveaus kan een groepsleider weerstand in een groep verlagen: het inhoudelijke, het procedurele en het interactieve niveau.

Een groepsleider kan, bewust of onbewust, op allerlei manieren weerstand in een groep verhogen.

Bij weerstandsverhogende acties van een groepsleider in een groep is te denken aan het:

 • omstandig uitleggen van nut en noodzaak van de bijeenkomst
 • in de tegenaanval gaan bij een als weerstand ervaren op- of aanmerking van een deelnemer
 • veroordelen van het gedrag van de deelnemer(s)
 • geen aandacht schenken aan de weerstand
 • betuttelen en beleren
 • onduidelijk zijn
 • oninteressant zijn
 • ongeïnteresseerd zijn
 • te snel gaan
 • niet open staan voor vragen
 • onterechte of teveel kritiek geven
 • geen aandacht schenken aan weerstand
Bron: Berkel, van K., Zelfsturende teams, Contact, 1999. Metselaar, E. en A. Cozijnsen, Van weerstand naar veranderingsbereidheid, Holland Business Publications, 1998

Hoofdstuk inhoudsopgave