Tijdbeheer

Tekst groter

Tijdbeheer

Individueel tijdbeheer gaat in de eerste plaats om doelstellingen (wat wil ik met tijdbeheer bereiken?), zelfkennis, communicatie en sociale vaardigheden. Het is dus niet alleen een kwestie van systematiek.

Individueel tijdbeheer is niet alleen een kwestie van systematiek, maar allereerst een zaak van doelstellingen (wat wil ik met tijdbeheer bereiken?), zelfkennis, communicatie en sociale vaardigheden.

Het begrip tijd

Tijd is een afspraak tussen mensen; tijd bestaat niet echt. Iedereen heeft er evenveel van. Vroeger was er nauwelijks een begrip van tijd zoals dat vandaag de dag in gebruik is.

Effectiever en efficiënter

De opgave van tijdbeheer is het om zowel effectief als efficiënt met de eigen tijd (en met die van anderen) om te gaan.

 • Effectief: activiteiten hebben resultaat
 • Efficiënt: activiteiten afhandelen met juiste tijdbeslag 

Belang en urgentie

Effectief en efficiënt tijdbeheer vereist een juiste aanpak van urgente en belangrijke activiteiten. Belangrijk is niet hetzelfde als urgent:

 • een urgente activiteit of taak hoeft niet per se belangrijk te zijn
 • een urgente taak moet meteen worden gedaan om tijd over te houden voor belangrijke activiteiten

Tijdbeheer is time management

Persoonlijk tijdbeheer bestaat uit het geregeld uitvoeren van een aantal stappen.

 • De eerste stap bestaat uit het helder en compact formuleren van de doelen van tijdbeheer. Gaat het om meer tijd overhouden voor onverwachte activiteiten, voor improviseren dus? Of dient er juist meer tijd besteed te worden aan projecten of aan privé activiteiten?
 • De tweede stap bestaat uit het inventariseren van alle mogelijke activiteiten die dagelijks, wekelijks, maandelijks of jaarlijks zoal voorkomen
 • De derde stap bestaat uit het indelen van deze activiteiten in:
  - positieve, actieve activiteiten
  - reactieve activiteiten
 • De vierde stap bestaat uit het stellen van prioriteiten:
  - welke activiteiten zijn in welke mate belangrijk
  - welke activiteiten zijn in welke mate urgent
 • De vijfde stap bestaat uit het indelen van de voor de activiteiten beschikbare tijd (uren, dagen, weken etc.)
  - de actieve activiteiten zijn te plannen in de tijd
  - voor de reactieve activiteiten is tijd te reserveren
 • De zesde stap bestaat uit het volgens plan uitvoeren van de activiteiten. Ook het bepalen van herplannings- en bijsturingsmomenten maakt onderdeel uit van deze stap
Bron: Kievit, I., Effectief tijdbeheer, Academic Service, 1997. Witjas, R., De tijd van uw leven, Thema, 1995

Hoofdstuk inhoudsopgave