Teamwerk vereist wederzijds respect

Tekst groter

Teamwerk vereist wederzijds respect

De onderlinge verschillen tussen teamleden zijn de kracht van een team. Maar ze zijn ook vaak de bron van conflicten.

De onderlinge verschillen tussen teamleden zijn zowel de kracht van een team als een bron van conflicten.

Waarom onderling respect

Elk teamlid brengt verschillende eigenschappen, vaardigheden en deskundigheden mee. Dat is één van de krachtigste voordelen van het werken in teamverband. Maar daarmee is ook meteen een potentiële bron van conflicten geschapen. Het team heeft de opdracht om de verschillen zoveel mogelijk te benutten. Om de verschillen in het team te kunnen benutten moeten teamleden:

  • niet alleen inzicht hebben in elkaars talenten en beperkingen
  • maar ze ook respecteren en waarderen

Hierdoor kan er een sfeer van vertrouwen ontstaan, waarin mensen risico’s durven te nemen en elkaar durven aan te spreken.

Passend en minder passend gedrag

Het is van belang dat deze succesfactor steeds wordt vertaald in concreet gedrag. Zowel gewenst als ongewenst. Pas dan wordt succes voorstelbaar. Pas dan is het mogelijk dat teamleden elkaar op hun wederzijds respect gaan aanspreken.

Voorbeelden van gewenst en ongewenst gedrag aangaande onderling respect, staan hieronder samengevat.

Gewenst gedrag

  • actief luisteren naar elkaar
  • de anderen erbij betrekken
  • je tolerant opstellen
  • ook je waardering uitspreken

Ongewenst gedrag

  • lachen om fouten van anderen
  • zondebokken aanwijzen
  • anderen niet serieus nemen
  • je eigen mening opdringen

Hoofdstuk inhoudsopgave