Teamwerk vereist open communicatie

Tekst groter

Teamwerk vereist open communicatie

Zonder gegevensuitwisseling tussen teamleden is er geen samenwerking mogelijk. Communicatie is te zien als de smeerolie in het team.

Communicatie is de smeerolie in het team. Zonder uitwisseling tussen teamleden is samenwerking niet mogelijk.

Waarom open communicatie

Open communicatie is voor teams waarvan de leden geografisch verspreid zijn extra moeilijk. Maar zelfs als ieder in elkaars nabijheid verkeert wil dit nog niet zeggen dat er goede communicatie is. In het team is goede communicatie belangrijk om:

 • zowel de onderlinge relaties te bevorderen
 • als om de taak effectief te kunnen volbrengen

Open communicatie vraagt van teamleden de bereidheid om:

 • open te zijn (over eigen bedoelingen en meningen)
 • open te staan (voor feedback bijvoorbeeld)

Een goede informatiebeheersing is dan ook van levensbelang voor de (open) communicatie in het team.

Passend en minder passend gedrag

Het is van belang dat deze succesfactor steeds wordt vertaald in concreet gedrag. Zowel gewenst als ongewenst. Pas dan wordt succes voorstelbaar. Pas dan is het mogelijk dat teamleden elkaar op hun open communiceren gaan aanspreken.

Voorbeelden van gewenst en ongewenst gedrag aangaande open communiceren, staan hieronder samengevat.

Gewenst gedrag

 • elkaar volledig informeren
 • elkaar feedback geven
 • actief voor je mening uitkomen
 • eerlijk zijn

Ongewenst gedrag

 • informatie achterhouden
 • problemen niet bespreken
 • vaag en onduidelijk zijn
 • roddelen en klagen over elkaar

Hoofdstuk inhoudsopgave