Teamwerk vereist initiatief

Tekst groter

Teamwerk vereist initiatief

Door niet verder te kijken dan je taakomschrijving lang is, toon je geen initiatief.

Initiatief tonen is verder kijken dan je taakomschrijving lang is.

Waarom initiatief tonen

Initiatief tonen staat tegenover passiviteit. Teamleden moeten uit eigen beweging dingen oppakken. Niemand heeft immers iets aan een goed idee als het niet opgepakt wordt. Verantwoordelijk zijn betekent dat je niet alleen problemen waarneemt, maar dat je ook tot handelen overgaat. Een gebrek aan initiatief is niet alleen nadelig voor het team. Het is tevens één van de duidelijkste signalen dat het niet goed zit met het functioneren als team. Deze succesfactor is daarom hét bewijs of de onderlinge samenwerking gezond is. Initiatief tonen betekent dat de teamleden daden aan woorden koppelen. Dat ze actief zijn.

Passend en minder passend gedrag

Het is van belang dat deze succesfactor steeds wordt vertaald in concreet gedrag. Zowel gewenst als ongewenst. Pas dan wordt succes voorstelbaar. Pas dan is het mogelijk dat teamleden elkaar op hun wederzijds respect gaan aanspreken.

Voorbeelden van gewenst en ongewenst gedrag aangaande onderling respect, staan hieronder samengevat.

Gewenst gedrag

  • vooruit kijken
  • ideeën uitspreken
  • voorstellen doen
  • verantwoord risico nemen

Ongewenst gedrag

  • afwachten en afschuiven
  • anderen ontmoedigen
  • focus op belemmeringen
  • roekeloos handelen
Bron: Vroemen, M.W., Team op vleugels. Kluwer, Deventer, 2009 en www.teamchange.nl

Hoofdstuk inhoudsopgave