Taken van de opdrachtgever

Tekst groter

Taken van de opdrachtgever

Eén van de drie kernposities bij unieke opgaven is die van de opdrachtgever. Zijn taken worden gespecificeerd.

De opdrachtgever is degene die de uitkomsten van de unieke opgave gaat benutten. Hij schept de noodzakelijke condities en neemt ´doorgaan/bijsturen/stoppen´-beslissingen.

Taken van de opdrachtgever zijn:

 • voor een goed begin zorgen
 • de doelen en het resultaat van de unieke opgave (laten) omschrijven
 • ervoor zorgen dat de unieke opgave in de permanente organisatie(s) wordt ingebed en rugdekking krijgt
 • de opdrachtnemer selecteren en ondersteunen
 • afspraken maken over tussentijdse en fase- of stadiumrapportages
 • de tussentijdse resultaten goedkeuren
 • tussentijds beslissen over de voortgang
 • regelmatig toetsen of alle betrokkenen nog hetzelfde beeld van de opgave hebben
 • beslissen over onverwachte, noodzakelijke tussentijdse wijzigingen, binnen en buiten de marges
 • zorgen voor draagvlak in de relevante omgeving
 • de werkers en de opgave zelf afschermen van ongewenste, verstorende invloeden uit de omgeving
 • bepalen wie de uitkomsten zullen gebruiken, beheren dan wel onderhouden
 • de opgave beëindigen.

Hoofdstuk inhoudsopgave