Succesfactoren van teams

Tekst groter

Succesfactoren van teams

Niet elk team dat zo heet, is ook werkelijk een team. Van een groep mensen een team maken, vraagt aandacht voor een aantal succesfactoren.

Een team is nog geen team als er team op staat. Een groep mensen tot een team smeden, vereist aandacht voor een aantal succesfactoren.

Wanneer en wat is teamwerk

Hét kenmerk van teamwerk is dat het resultaat méér is dan de som van individuele prestaties. Met als belangrijkste en teleurstellende beperking de conclusie dat deze synergie, deze vonk, niet op bestelling ontstaat. Een team is een groep mensen met verschillende competenties die voor het realiseren van een doel elkaars bijdragen nodig hebben em die werkelijk betrokken zijn op elkaar.

Groepen mensen zijn niet zomaar tot teams te smeden. Dat vraagt bijvoorbeeld aandacht voor de succesfactoren voor teamvorming. Deze factoren zijn in een model weer te geven. Een model waarin een zestal succesfactoren wordt toegelicht. Indien deze factoren, in samenhang, zijn ingevuld, ontstaat een 'echt' team. Niet gegarandeerd maar wel waarschijnlijk.

Een model voor teamvorming

Om het model voor teamvorming goed te begrijpen, het volgende:

  • elke succesfactor kan - indien goed nageleefd door de teamleden - meehelpen bij het vormen van een effectief team. De resultaten ervan liggen op de spaken van het wiel. Resultaten die leiden tot waar het om draait: teamwerk. Doelgerichtheid levert bijvoorbeeld 'uitdaging' op en Flexibiliteit leidt tot 'ontwikkeling'
  • het wiel is rond: de succesfactoren hangen onderling samen. Zo kun je geen open en directe communicatie hebben zonder respect voor elkaar
  • de succesfactoren zijn idealiter in evenwicht. Als één van de succesfactoren sterk onder- of oververtegenwoordigd is komt er een slag in het wiel. Een groot wiel loopt soepeler dan een klein wiel. Elk team, ook al is het in balans, kan groeien
  • een wiel met meer spaken is steviger. Elk team kan eigen succesfactoren formuleren: het model kan aangevuld worden

Een essentiële voorwaarde bij de toepassing van het model is dat elk van de waarden steeds wordt vertaald in concreet gedrag.

De zes succesfactoren

De succesbepalende factoren bij het werken in teams zijn:

  • heldere doelstellingen (weten waarom het team bestaat)
  • gezamenlijke verantwoordelijkheid (voelen dat je er samen voor staat)
  • open communicatie (elkaar zonder dubbele bodems informeren wanneer nodig)
  • wederzijds respect (elkaar vertrouwen en waarderen)
  • flexibel aanpassen (inspelen op nieuwe mogelijkheden en bedreigingen creatief benaderen)
  • initiatief tonen (ook ongevraagd met suggesties komen en meedenken)

Hoofdstuk inhoudsopgave