Specifieke communicatieve situaties

Tekst groter

Specifieke communicatieve situaties

Zonder (specifieke) communicatieve situaties kunnen mensen in en tussen organisaties niet werken. Bepaalde situaties zoals een overleg, een vergadering, een presentatie, een interview zal de ene mens meer meemaken dan een ander.

Als een sociaal wezen komt een mens in nogal wat communicatieve situaties terecht. Bepaalde situaties zoals een overleg, een vergadering, een presentatie, een interview zal de ene mens meer meemaken dan een ander. Die ander kan weer meer te maken krijgen met een rapportage, een slecht nieuws gesprek, een conflict, een besluitvorming of een contract. Mensen in en tussen organisaties kunnen niet werken zonder (specifieke) communicatieve situaties.

Wat zijn specifieke communicatieve situaties

Een mens kan niet niet communiceren in aanwezigheid van anderen. Bedoeld of onbedoeld communiceert dan iedereen. Specifieke communicatieve situaties zijn die toestanden die bedoeld zijn om te communiceren met een of meer anderen. Van deze situaties bestaat een aantal soorten. Een waterdichte en allesomvattende typologie, bestaat er niet voor. Maar bijna iedereen maakt wel een of meer van de hierna omschreven typen mee.

Specifieke communicatieve situaties met velen tegelijk

Met velen tegelijkertijd communiceren kan zowel schriftelijk als mondeling plaatsvinden. Wanneer een persoon met meer andere ‘tegelijk’ communiceert, kan dat bijvoorbeeld in een vergadering. Maar ook de doelgroep van een presentatie, een training, een workshop en een rapportage bestaat vaak uit meer mensen.

Een op een specifieke communicatieve situaties

Ook in situaties waar een mens met een ander mens doelbewust wil communiceren, kan dat zowel schriftelijk als mondeling. Een slecht nieuws gesprek is een goed voorbeeld van de mondelinge vorm van een ‘een op een’ specifieke communicatieve situatie. Een aanstellings- en ontslagbrief zijn voorbeelden van een ‘een op een’ schriftelijke communicatieve situatie.

Andere specifieke communicatieve situaties

Bij andere situaties waarin iemand mondeling of schriftelijk, met één mens of met veel mensen tegelijk, communiceert, is te denken aan:

  • contracteren
  • discussiëren
  • opstarten van projecten of programma’s
  • onderhandelen
  • interviewen
Bron: Watzlawick, P., J. Beavin en D. Jackson, De pragmatische aspecten van de menselijke communicatie, Bohn Stafleu van Loghum, 1991. Koeleman, H.T., Interne communicatie als managementinstrument, Bohn Stafleu van Loghum, 1997. Michels, W., Basisboek Communicatie, Wolters-Noordhof, 2000.

Hoofdstuk inhoudsopgave