Samenstelling van een team

Tekst groter

Samenstelling van een team

Erg bepalend voor het functioneren van een team is de samenstelling ervan. Dat is een logische zaak. Maar tegen de volkswijsheid in blijkt dat de kwaliteit van een team juist níet gegarandeerd wordt door louter knappe koppen.

De samenstelling van een team is erg bepalend voor het functioneren ervan, dat is een logische zaak. Tegen de volkswijsheid in blijkt dat de kwaliteit van een team juist níet gegarandeerd wordt door louter knappe koppen.

Modellen voor teamsamenstelling

Het succes van teams schuilt in de combinatie van verschillende talenten. Dat heeft onder meer Belbin met onderzoek aangetoond. Belbin identificeerde een aantal - inmiddels zeer populaire - teamrollen. Een teamrol is de bijdrage die iemand levert aan het functioneren van het team. En wel lós van zijn of haar specifieke inhoudelijke bijdrage.

Een ander populair model is dat van Leary. In de kern gaat het daarbij om het onderscheid in twee dimensies:

 • een dimensie rond controle, invloed en dominantie
 • en de tweede rond intimiteit en affectie

Leary laat zien hoe interactie tussen verschillende teamleden tot een patroonmatig geheel van gedrag en communicatie kan leiden. Dat patroon kan functioneel, maar helaas ook disfunctioneel uitpakken.

Een derde veel gebruikt model is dat van Meyers-Briggs, dat uit wel zestien karakterschetsen voor teamleden bestaat.

Het gebruik van modellen

Al deze modellen hebben minimaal één ding gemeen. Ze geven ons een overzicht van een beperkt aantal menstypen waarmee we de samenstelling van een projectteam kunnen sturen. De les is daarbij steeds dezelfde: verschil moet er zijn. Een nadeel van dergelijke modellen is echter dat ze vaak misbruikt worden om mensen nogal makkelijk een etiket op te plakken. Bovendien is het succes van de teamsamenwerking nog van veel meer factoren afhankelijk dan alleen de eigenschappen van de teamleden. Tenslotte is het in de meeste gevallen in de praktijk níet mogelijk om vrijelijk mensen in het team te kiezen. Vaak spelen allerlei overwegingen en belangen een rol.

Waarom komen mensen in een team

Mensen worden in een team gevraagd (of geplaatst) omdat ze:

 • bepaalde kennis of vaardigheden bezitten
 • een bepaald belang vertegenwoordigen
 • een vriendje van de projectleider zijn
 • zelf graag mee willen doen of
 • omdat ze eenvoudigweg beschikbaar zijn

Maar ook persoonlijke kwaliteiten en eigenschappen wegen wel degelijk mee in het samenstellen van een team.

Niet elke teamleider heeft invloed (gehad) op de samenstelling van het team. In die gevallen kan zij/hij zoeken naar een vorm van compensatie. Bijvoorbeeld door:

 • het onderwerp ‘teamrollen’ expliciet op de agenda te zetten
 • de teamleden bewust aan te spreken op hun rolgedrag
 • eventueel afspraken te maken over het opvangen van bepaalde ‘karaktertekorten’ in het team
 • door te investeren in de ontwikkeling van het team
Bron: Vroemen, M. Team op vleugels. Kluwer, Deventer, 2009. Remmerswaal, J., Handboek groepsdynamica. Nelissen, 2008.

Hoofdstuk inhoudsopgave