Verschillende rollen bij risicomanagement

Tekst groter

Verschillende rollen bij risicomanagement

Bij risicomanagement kunnen verschillende rollen worden onderkend:

Inhoudelijk

Deze rol houdt in dat de medewerkers inhoudelijk de risico’s in kaart moeten brengen en bedenken welke maatregelen getroffen zullen worden.

Ondersteunend

Naast de inhoudelijke beheersing van de risico’s zal het proces van risicomanagement zelf moeten worden beheerst. Veelal wordt dan ook gekozen om naast de inhoudelijke verantwoordelijkheid voor risico’s een ondersteuningsfunctie ten behoeve van risicomanagement in te stellen die voor het gehele project of de organisatie (instrumentele) ondersteuning biedt.

Aanjager

Tevens zal een persoon binnen de organisatie de rol van ‘risicoaanjager’ op zich moeten nemen. Aan deze persoon is het de taak het gedachtegoed van risicomanagement te verspreiden en risicomanagement te stimuleren bij de diverse verantwoordelijken. Ook zal hij/zij de kwaliteit moeten bewaken bij de wijze waarop/de methode waarmee risico’s en maatregelen worden geïnventariseerd en uitgevoerd.