Publicaties in relatie tot de language of learning

Tekst groter

Publicaties in relatie tot de language of learning

De eerste inzichten in de Language of Learning, een gedachtegoed rondom leren en ontwikkelen in en om organisaties, zijn ontstaan in 2003. Wat drijft ons om zo’n gedachtegoed te ontwikkelen?

  • We willen graag de opvattingen over leren verbreden
  • We willen taal maken voor diversiteit in leren en ontwikkelen
  • We willen transparant en mindful kunnen ontwerpen
  • We willen effectiviteit en efficiëntie van leren en ontwikkelen vergroten
  • En we willen werken vanuit passie en potentieel.

Om dat te doen, hebben we een aantal kernregels omarmt:

  • de manier waarop de organisatie leert, bepaalt hoe je het leren organiseert
  • ‘wat’ te leren, bepaalt ‘hoe’ te leren
  • leren gaat waar het werk gaat
  • de beste interventie op de beste plek
  • bij urgentie stuurt het vraagstuk, bij weerstand de voorkeur.

In de lijn van de language of learning is naast het boek Liefde voor Leren (2006), leerscans en diverse materialen ook een aantal artikelen verschenen. 

Ruijters, M.C.P. & Luin, G. van (2015). Je binnenste buiten. Beroepsstandaard en professionele identitiet. De Nieuwe Meso, 3, 6-13
In dit artikel geven Manon Ruijters en Gerritjan van Luin een model dat volgens hen een ruimer inzicht geeft in de professionele identiteit van schoolleiders. Dit model zou gebruikt kunnen worden om de beroepsstandaard meer diepgang en betekenis te geven

Ruijters, M.C.P. e.a. (2015). 'Leren veranderen' van adviseurs. In: prof.dr. Léon de Caluwé. Reflecties. Spannend Veranderen. Over spanningen bij veranderen en adviseren. Deventer: Vakmedianet, 122-127. 
In dit boek levert Manon Ruijters een bijdrage aan het 'Leren veranderen' waaraan Léon de Caluwé zijn hart heeft verpand. Zij maakt van de gelegenheid gebruik om in het vak leren iets te 'veranderen'.

Ruijters, M. C. P., & Simons, P. R. J. (2004). Ook van in het diepe springen kun je leren! Voorkeuren in het leren serieus nemen. Leren in Ontwikkeling, 6(juni), 28–31.
Op zoek naar een toegankelijke toelichting op de leervoorkeuren. Dit artikel is één van de eerste populaire artikelen die hierover verscheen. Nog steeds geeft het een goed beeld van de basisgedachten en een heldere schets van de vijf leervoorkeuren.

Ruijters, M. C. P., & Simons, P. R. J. (2006). Het Leerlandschap van Organisaties. Develop, 2, 54–63.

Ruijters, M. C. P. (2007). “Goh, het lijkt net werk”. Het organiseren van informeel leren. Leren in organisaties, 12, 14-18.
Dat leren voor een groot deel informeel van aard is, begint aardig bekend te worden. Maar wat doe je er vervolgens mee? En wanneer zet je het in? De term zelf en de beperkte praktische uitwerking geven weinig houvast voor de praktijk. Wij hebben een model ontwikkeld waarin alle vormen van leren en ontwikkelen naast elkaar een plek hebben; zowel het formele als het informele, zowel het binnen halen van kennis als het laten stromen van kennis. In deze twee artikelen worden de leerlandschappen kort besproken. Het eerste is iets theoretischer, het tweede iets praktischer van aard.

Ruijters, M.C.P. (2004). Recensie: 'Kolb tja ...'  een interview van Rinze Bloemhof met A. Aalten en Aikido. Tips om niet cynisch te worden. Kunnen wij het maken? Nou-én-of!. Leren in ontwikkeling. HRD-tijdschrift, 4, 31-32.
Een recensie van Manon Ruijters op  het boek 'Trainen, een praktijkgids' van Karin de Galan.

Ruijters, M. C .P., & Simons, P. R. J. (2010). Leiderschap in leren: Inzichten vanuit leervoorkeuren geven leiders handvatten voor effectiever lerende organisaties. In G. Schuiling, H. C. Tours, & H. Vermaak (Eds.), Leren in organisaties (pp125-142). Deventer: Kluwer.
Leiding geven en het begeleiden van leren en ontwikkelen liggen dicht tegen elkaar aan. Leervoorkeuren zijn dus ook voor leidinggevenden relevant. In dit hoofdstuk schetsen we een aantal inzichten die relevant zijn in het leidinggeven.

Ruijters, M. C. P., Simons, P. R. J. & Wallenaar, M. (2014). Leren ontwikkeld-t. Diversiteit en complexiteit in ontwikkelen. Tijdschrift voor Begeleidingskunde, 3(1), 2 -11.
In het tijdschrift voor begeleidingskunde presenteerde we begin 2014 de eerste inzichten rondom twee nieuwe leervoorkeuren: het intuïtieve en het imaginaire leren. 

Ruijters, M. C. P., Braak, E. Van de, & Oeffelt, T. Van. (2013). Topclass. Professionele identiteit als weg naar excellentie. Wageningen: Stoas Vilentum & Twynstra Gudde.
Deze publicatie is de eerste in een onderzoek naar professionele identiteit. Het is een introductie op het project, maar omvat ook een aantal inhoudelijke hoofdstukken met de eerste praktische en theoretische inzichten

Ruijters, M. C. P. (2012). Taxonomie, Benjamin Samuel Bloom. In M. P. C. Ruijters & P. R. J. Simons (Eds.), Canon van het Leren (197–210). Deventer: Kluwer.
Bekend met de Canon van het Leren? Dit is één van de 50 hoofdstukken. Hierin wordt de taxonomie van Bloom, een veel gebruikt model in het ontwerpen van leerinterventies kritisch tegen het licht gehouden en wordt ‘the table of Learning’ van Shullman als aantrekkelijk alternatief geïntroduceerd.

Ruijters, M. C. P. (2013). Donald Schön en Chris Argyris. Double-loop learning. In M. P. C. Ruijters & P. R. J. Simons (Eds.), Canon van het Leren (pp. 197–210). Deventer: Kluwer.
Eveneens uit de Canon van het leren, dit keer een introductie op het werk van Argyris en Schön. Wel veel gehoord van terminologie als enkel en dubbelslags leren, theory in use, reflection in/ on action, espoused theory, hier vind je een korte en toegankelijke uitleg

Ruijters, M. C. P. (2011). In bloei trekken. Leren ontwikkelen van mens en organisatie (Inaugurele rede). Stoas Wageningen | Vilentum Hogeschool.
Bijna vier jaar geleden aanvaarde ik mijn lectoraatsopdracht bij Vilentum Hogeschool | Stoas Wageningen over de Ecologie van het Leren. Ook benieuwd naar de eerste inzichten. 

Ruijters, M. C. P., Simons, P. R. J., & Veldkamp, I. (2009). Duurzaam Lerende Organisaties. Tijdschrift voor HRM, 4, 66–81.
Steeds vaker wordt het thema duurzaamheid ook doorvertaald naar organisaties. In dit geval naar het leren in organisaties. Wat is een duurzaam lerende organisatie? Hier een eerste gedachtevorming.

R. Veurink. Transformatie leer je niet in een cursus. AO Gemeenten Magazine. Nieuw vakmanschap.
Volgens Manon Ruijters gaat profesionele identiteit over vragen als: wie ben ik, wie wil ik zijn, wat geeft mij mijn kleur? Maar ook: wat zijn de dingen die niet bij mij horen? Als je die vragen met regelmaat door je hoofd laat spelen, voel je steeds beter wat je professionele identiteit is en hoe die zich ontwikkelt

Ruijters, M.C.P. (2000). 'Het zit er wel in, maar het komt er niet uit' Het ontwikkelen van leer- en denkvaardigheden in het VMBO. Onderwijskundig denken. Docentengids voortgezet onderwijs, 19. 1-12.
Kent u ze: de 'Het-zit-er-wel-in-maar-het-komt-er-niet-uit'-leerlingen? Ze kosten handen vol energie. Waarom het activeren van leerlingen wel noodzakelijk maar niet voldoende is, wat procesgericht onderwijs is en hoe we hieraan vorm kunnen geven, wordt in dit artikel aan de hand van voorbeelden beschreven.

Grotendorst, A. (2013). Interview: Leren ontwikkelen van mens en organisatie. In gesprek met Manon Ruijters. Vakblad voor opleiders in het gezondheidszorgonderwijs.BPM Medical.
Een interview over Leren ontwikkelen van mens en organisatie met Manon Rujters, keynote speaker op het congres Opleiders V&VN van 31 januari 2013.

Simons, P. Robert-Jan and Manon C.P. Ruijters. Chapter 35. The real professional is a Learning professional. Chapter in: Learning professional. vol. 35 p. 955-985. 
Robert-Jan Simons and Manon Ruijters harvested what history has taught us in order to find a different mindset, to further define and contemplate the professional. Their main tenet is that
professionalism is a self-chosen characteristic that is closely related to learning.