Normeren

Tekst groter

Normeren

Door het stellen van normen en criteria en door het aangeven van de bijbehorende voorwaarden maakt de beïnvloeder duidelijk wat zij of hij van de ander verwacht.

Bron van invloed

 • (Persoonlijke) normen
 • Wensen
 • Eisen
 • Beloning
 • Straf

Kenmerkend gedrag

 • Normen aanleggen
 • Criteria/voorwaarden/verwachtingen duidelijk maken
 • Eisen stellen
 • Waardering uitspreken
 • Afkeuring uitspreken
 • Positieve of negatieve consequenties van iemands gedrag duidelijk maken (materieel of immaterieel)

Effectief door

 • Duidelijk zijn over eigen normen en wensen
 • Onderhandelen over eisen
 • Gebruik maken van positieve oordelen en "beloningen"
 • Persoonlijk aanspreekbaar zijn

Valkuilen

 • Teveel negatieve oordelen en sancties gebruiken
 • Als onredelijk ervaren normen en oordelen gebruiken

Bruikbaar als

 • Er een persoonlijk belang is in de situatie
 • Verwachtingen en voorwaarden duidelijk moeten zijn
 • De mogelijkheid er is om daadwerkelijk sancties toe te passen
 • De ander meer behoefte heeft aan duidelijkheid dan aan onafhankelijkheid
 • De situatie vraagt om een snelle beslissing

Niet bruikbaar als

 • De ander een sterke behoefte heeft aan onafhankelijkheid
 • De ander gemotiveerd moet worden
 • Er geen straf- of beloningsmogelijkheden zijn

Hoofdstuk inhoudsopgave