Coachen en communiceren

Om in contact te komen en blijven met andere mensen is een aantal communicatieve vaardigheden onmisbaar. Uitgangspunt hierbij is dat 'je niet-niet' kunt communiceren. Je communiceert altijd iets! Professioneel communiceren is het in staat zijn om in wisselende situaties je bedoelingen aan anderen duidelijk te maken.

Er zijn een aantal basale vaardigheden zoals luisteren, spreken, vragen stellen, onderhandelen en conflicten hanteren. Het is belangrijk om gevoel te hebben voor verbale en non-verbale communicatie.

Iemand kan een ander op verschillende manieren beïnvloeden. Daarbij is te denken aan argumenteren, actief luisteren, normeren en enthousiasmeren (zie de vier invloedstijlen). Kennis van groepsdynamica, teamrollen, teamontwikkeling, zelfsturende teams en dergelijke is onontbeerlijk als er productief samengewerkt moet worden in groepen. Degene die zichzelf wil managen, dient te beschikken over een specifieke set competenties. Bij zelfmanagement is dan te denken aan bijvoorbeeld: zelfkennis, problemen oplossen, tijdbeheer en mensenkennis.