Assessments

Tekst groter

Assessments

Een assessment is één van de meest krachtige en objectieve instrumenten om zicht te krijgen op de aanwezige talenten, mogelijkheden van talentontwikkeling en de geschiktheid voor een functie van een individu.

Wat is een assessment

Een assessment is één van de meest krachtige en objectieve instrumenten om zicht te krijgen op de aanwezige talenten, mogelijkheden van talentontwikkeling en de geschiktheid voor een functie van een individu.

Assessments kunnen worden gebruikt in combinatie met HRM-instrumenten zoals competentiemanagement, mobiliteit en loopbaanontwikkeling. Het assessment zelf wordt in toenemende mate in ontwikkelingstrajecten ingezet met andere maatwerkinstrumenten zoals persoonlijk ontwikkelplannen (POP’s), coaching en counselling.
 
Bij een assessment wordt een kandidaat in gesimuleerde situaties gebracht, waarin hij of zij wordt uitgenodigd om zijn of haar talenten te tonen. Daarbij kijkt men onder meer naar:

  • gedrag
  • attitude
  • kennis

De kern van het instrument assessment ligt in “daden”, in concreet gedrag. Assessment gaat er van uit dat vertoond gedrag de beste basis is om uitspraken te doen over toekomstig gedrag. Het gewenste gedrag is vaak afgeleid van het competentieprofiel dat bij een bepaalde functie hoort.
Daarnaast wordt er inzicht verkregen in de attitude van de kandidaat, ofwel zijn basishouding: zijn waarden of normen, zijn mensbeeld, de wijze waarop hij reflecteert en open staat voor leren.
 
Tenslotte kan er in een assessment ook een beeld verkregen worden van de bedrijfskundige, operationele kennis, bijvoorbeeld op het gebied van managementtechnieken, projectmatig werken of veranderkunde. Ook kan een assessment zodanig worden opgezet dat een beeld wordt gekregen van de vakmatige kennis van de kandidaat.
 
Het grote voordeel voor de klant van assessments betreft de reductie van risico’s door:

  • objectiviteit in te brengen
  • een goede basis te leggen voor een match tussen functie en individu
  • een goede basis te leggen voor een visie op de individuele ontwikkelmogelijkheden
  • een hoge mate van acceptatie door de persoonlijke en zorgvuldige terugkoppeling aan de betrokken persoon.

Hoofdstuk inhoudsopgave