Actief luisteren

Tekst groter

Actief luisteren

Deze stijl bestaat uit het vragen naar afwijkende meningen, het aanmoedigen en vragen om ophelderingen; het ingaan op andermans vragen en standpunten. Ook regelmatig samenvatten en de gevoelens van de ander weergeven, behoren tot deze stijl.

Bron van invloed

 • Vertrouwen in de gedachten en ideeën van de ander
 • Erkennen van de gedachten en ideeën van de ander

Kenmerkend gedrag

 • Vragen stellen (liefst "open": wie, wat, wanneer, waarom, waar, hoe, etc.)
 • Vragen naar afwijkende meningen
 • Ingaan op/begrip tonen voor standpunten en ideeën
 • Samenvatten
 • Gevoelens van de ander verwoorden
 • Zelf open zijn over onduidelijkheden, onzekerheden, twijfels of gevoelens
 • Hulp vragen

Effectief door

 • Echte interesse
 • De ander de gelegenheid geven hardop te denken
 • De ideeën van de ander te verhelderen
 • De ander zelf conclusies laten trekken

Valkuilen

 • Gebruiken als een "truc"/het niet menen
 • Je eigen mening in vragen verpakken
 • Suggestieve vragen stellen
 • Gevoelens verkeerd verwoorden (projectie)

Bruikbaar als

 • Het belangrijk is ideeën, meningen of gevoelens van anderen te kennen
 • De ander moet meewerken aan iets
 • Er voldoende ruimte is voor inspraak
 • De ander boos of geëmotioneerd is

Niet bruikbaar als

 • De situatie vraagt om een snelle actie
 • De ander geen kennis van zaken heeft
 • De ander wil weten waar hij/zij aan toe is

Hoofdstuk inhoudsopgave